ERVIK HAVFISKE GRUPPEN – LOKAL FORANKRING

Stad er utgangspunktet og lokal tilhørighet og stolthet er grunnpilarene i all vår virksomhet.
Ervik Havfiske ønsker å bidra til arbeidsplasser, lokal verdiskaping og til gode framtidsutsikter lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi er stolte av vår opprinnelse og vi ønsker å forvalte alle verdier på en skapende og god måte.

Ervik Havfiske Holding AS er morselskapet i Ervik Havfiske Gruppen.
Virksomheten utgjør samlet Norges største linebåtrederi med drift av 17 fartøyer og delaktighet i flere fartøy og næringer.
Til sammen er det over 30 aksjeselskap og over 400 ansatte tilknyttet gruppen. Holdingselskapet er hovedeier og koordinerer alle virksomhetene og har overordnet ansvar selskapets driftsselskaper og operative enheter. Gruppen er i dag engasjert i følgende:

 • Fartøy og kvoter
 • Fiskeri
 • Foredling
 • Omsetning
 • Verksted og forsyning
 • Markedsutvikling for hel og foredlet fisk
 • Handel
 • Regnskap og økonomi
 • Forskning og utvikling
 • Produktutvikling
 • Lokal, regional og nasjonal utvikling

Ervik Havfiske Holding drives etter følgende grunnleggende prinsipper – og har følgende visjoner:

 • Bærekraftig
 • Lønnsom
 • Fangsteffektiv
 • Miljøvennlig
 • Energiøkonomisk
 • Moderne

Kontakt

Stig Ervik
General Manager

Office +47 578 59 400
Direct +47 578 59 420
Mobile +47 901 23 987
Mail    stig@ervikhavfiske.no 

Ervik Havfiske Holding AS, 6750 Stadlandet

Rune Dalsbø

Senior Controller Sales and Financial

Office +47 578 59 400
Mobile +47 918 65 129 
Mail     rune@ervikhavfiske.no 

Ervik Havfiske Holding AS, 6750 Stadlandet

Organisasjonskart

Trykk på bildet for større versjon.

Vår historie

Det startet med to unge modige fiskere – tremenningene Stig og Kjell Magne Ervik, og MS Frøyanes i 1987. Båten var oppkalt etter fiskebåten som bestefedrene Jetmund og Julius Ervik eide på 1950-tallet.

Les historien til Ervik Havfiske