Det startet med Frøyanes

Det startet med to unge modige fiskere – tremenningene Stig og Kjell Magne Ervik, og MS Frøyanes i 1987. Båten var oppkalt etter fiskebåten som bestefedrene Jetmund og Julius Ervik eide på 1950-tallet. Gjennom hardt arbeid, teft og erfaringer har de bygget opp og utviklet et linerederi fra den spede starten i 1987 til å være et av verdens største.

Linefisket foregår i noen av de hardeste farvannene som finnes, i vinter- og mørketid. Etter 5 år med både opp- og nedturer kjøpte de unge line-fiskerne fra Ervik båt nummer to. I 1995 hadde Ervik Havfiske en flåte på fire svære fiskebåter; Frøyanes, Frøyanes Jr, Lyngholm og Statthav.

Året etter så Ervik Sjøfisk Invest AS dagens lys. Målet var å skaffe flere nye fartøyer, og i løpet av 1998 fikk de overlevert fire nye båter. Siden har det gått slag i slag. I 2001 bygde de den nye Frøyanes, som var den første linebåten med diesel-ektrisk fremdrift.
I 2011 ble den siste i navnerekke Frøyanes levert. Verdens største og mest moderne linebåt.

Selskapet har vært med å sikre kapital til fiskere som ville skaffe seg egen båt, og tar seg av felles avtaler med leverandører og samordner driften av fartøyene.

De som står bak Ervik Havfiske har alltid vært preget av genuin
interesse for faget, og evnen til å tenke langsiktig. De har aldri vært redde for å satse. Linerederiet har gjennom sin historie vært preget av en pionerånd. De har utviklet seg fra tradisjonell drift med tradisjonelle redskaper til et rederi som ligger i fremste rekke med å prøve ut, utvikle nye konsept og å prøve seg på stadig nye havområder.

Etter hvert er Norges største rederi gruppe for autolinefiske – Ervik Havfiske Gruppen
– representert på nesten alle verdenshav. Suksessen har klar sammenheng med at rederne har tort å gi andre tillit og har satset på gode medarbeidere og samarbeidspartnere.