Vest Økonomisenter AS

Vest Økonomisenter AS er eit autorisert rekneskapskontor og tek hand om rekneskapa til dei fleste selskapa i Ervik-gruppa. Selskapet fører også rekneskap for selskap og næringsdrivande utanfor gruppa.

Selskapet har medarbeidarar med over 25 års erfaring på rekneskapsføring og lottoppgjer for reiarlag. Elles kan selskapet tilby m.a. føring av rekneskap, fakturering, lønskøyring og hjelp med sjølvmelding for fiskarar.

Vest Økonomisenter held til i kontorbygget på Otneimneset, Stadlandet.

Kontakt

Otneimneset, NO 6750 Stadlandet

 Direktenummer: +47 57 85 94 30

post@vestokonomisenter.no

Sverre Solibakke
Daglig leder
+47 57 85 94 44
sverre@vestokonomisenter.no

Kim Ole Rønning
Regnskapmedarbeider
+47 57 85 94 35
kim.ole@vestokonomisenter.no

Line Sande
Regnskapmedarbeider
+47 57 85 94 23
line@vestokonomisenter.no

Hildegunn Aarsheim
Regnskapmedarbeider
+47 57 85 94 47
hildegunn@vestokonomisenter.no

Ragnhild Sætremyr
Regnskapmedarbeider
+47 57 85 29 05
ragnhild@vestokonomisenter.no

Silje Lekanger
Regnskapmedarbeider
+47 57 85 94 00
silje@vestokonomisenter.no