Vestkapp Handel AS

Nærbutikken speler ein viktig rolle i alle lokalsamfunn.

Vestkapp Handel er mykje meir enn ein dagligvarehandel. Det er ein viktig lokal verksemd med tradisjonell varehandel knytta til Joker gruppen og nærbutikk for bygdene på Ytre Stadlandet

Men også mykje meir: Butikken tek hand om og organiserer proviantleveransane til fartøygruppa, enten direkte frå eigen butikk eller gjennom avtaler med andre leverandørar rundt om i Norge der båtane måtte vere for levering av fiskefangstar.
Vareutvalget spennar frå brød og kaffe til arbeidsklær, bensin og diesel.

Vestkapp Handel er også viktig for turisme og service på Stad. Og butikken er eit naturleg samlingspunkt.

Kontakt

Otneimneset, NO 6750 Stadlandet

 Direktenummer: +47 57 85 99 15

Faks: +47 57 85 99 15

Vestkapp Handel leverer også arbeidstøy til fiskeflåten og til annen industri.

Tone Aarsheim

Daglig leder
+47 415 60 118
joker.stadlandet@joker.no 

Anne Liv Ervik

Styreleder
+47 957 30 472
joker.stadlandet@joker.no