Ervikfisk AS

Ervikfisk AS er selskapet som står for forbrukarferdige varer og bearbeida fisk i Ervik Havfiske Gruppa. Ervikfisk er varemerket til gruppa sine eigne produkt. Selskapet har vunne prisar for beste nyskaping i NHO Sogn og Fjordane og eit av dei tre beste produkta i Det norske Måltid.

Hovedprodukta er porsjonspakka og vakuumert fisk, som selgast gjennom salgsselskapet Arctic Linefish.

Kontakt