Mat til verden

Linefiske er en miljøvennlig fiskemetode. Metoden er selektiv i forhold til art og størrelse. Den skader i liten grad havbunnen og gir fangst av høy kvalitet med relativt lite forbruk av drivstoff.

Ervik Havfiske AS driver i hovedsak linefiske etter brosme, torsk, hyse, lange, blåsteinbit, kveite, flekksteinbit og sei. Viktige råstoffer som ender på matfat i alle verdensdeler.

De moderne og avanserte fartøyene fisker i Barentshavet, Norskehavet, ved Færøyene, ved Shetland, ved Island, Vest av Irland og i Nordsjøen. I tillegg kommer fiskeriet ved Antarktis.

Ansvarlig fiske betyr at man fanger rett fisk, i rett alder, i best mulig tilstand og på en mest mulig effektiv måte. Det vil også si at man tar vare på sikkerheten til mannskapet og at man forvolder minst mulig skade på miljøet.