Kontrakt signert med Tersan

De to nye linebåtene  til Ervik Havfiske Gruppen skal bygges av verftet  Tersan i Tyrkia.

–          Vi har signert kontrakt, og leveranse blir tidlig i 2018.  Det var Tersan som bygde Norges største linebåt MS Frøyanes for  snart 5 år siden, og vi har vært svært godt fornøyd med samarbeidet med det tyrkiske verftet, sier  Stig Ervik.  Tersan er  konkurransedyktig  på pris og kvalitet, og vi starter nå arbeidene i samarbeid med MarinTeknikk som tegner båtene.  Stig Ervik forteller at det har vært stor interesse for oppdraget, og at også et norsk verft var med i sluttspurten.   Ervik Havfiske  Gruppen  og selskaper i konsernet som Frøyanes AS og Westmek AS  har stor egenkompetasnse når det gjelder å utvikle og utsruste avanserte linebåter. Denne kompetansen vil vi bruke sammen med  verft og leverandører.  De to båtene som får navnene Nordic Prince og Argos Georgia skal  brukes i linefisket i Sørishavet. Fartøyene blir  avanserte og er i linebåt sammenheng nyskapende og  et betydelig  arbeid  legges nå ned i forskning og utvikling.

Nye flåter Ervik havfiskeSignatur på to nye linebåter