Med fokus på ei bærekraftig framtid

Linefiske – ein miljøvenleg fiskemetode