Omtale i Norsk Fiskerinæring

I Ervik Gruppa vert det kontinuerleg jobba med prosjekt for utvikling og innovasjon i alle delar av verdikjeda. Les om fleire av våre spennande pågåande prosjekt i siste utgåve av Norsk Fiskerinæring.

Invest215 (PDF av artikkelen)