MANAGEMENT

Ervik Havfiske tilbyr tenester på drift av autolinebåtar til eksterne aktørar. Dette kan inkludere både kontroll og oppfølging av sertifikat, tilsyn, øvingar, mannskapsoppfølging, sal av fisk, rekneskap og så vidare.

For meir informasjon, ta kontakt med Driftssjef
Robert Ervik: robert@ervikhavfiske.no