Stillingar

Ønska du å jobbe på linebåt og har rett erfaring og kunnskap?

Ta kontakt med
crew@ervikhavfiske.no

Ledige jobbar vil bli annonsert her.